Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θα πραγματοποιηθούν Β2Β συναντήσεις καθ’όλη την διάρκεια, με ειδικό καρτελάκι που θα παραλαμβάνετε στην reception, που μας ζήτησαν οι ενδιαφερόμενοι Ελλάδα και εξωτερικό και θα περιηγηθούν στα περίπτερα και στα σκάφη.
Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνει επίσκεψη από αντιπροσωπία της ICE