Β2Β

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 200 Β2Β συναντήσεις με tour operators που έχουν προσκληθεί από: Αυστρία, Ελβετία, Ουγγαρία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία, χώρες της Βαλτικής, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Τουρκία, Κίνα, Ισραήλ, Αμερική και Καναδά κλπ. Επίσης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και με ελληνικά τουριστικά γραφεία.