ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Στην Ελλάδα του yachting  αναπτύχθηκε κυρίως με βάση το θεσμικό πλαίσιο του επαγγελματικού σκάφους με το νομό 438 του 1976 με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του. Αναπτύχθηκε με πολλούς κυρίως αλλοδαπούς πελάτες , μέχρι την υψηλή περίοδο , το 2007 που εκτιμάται ότι τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη ήταν μεταξύ 4.000-4.500 και διακινούντο από περισσότερα από 100 ναυλομεσιτικά γραφεία.

Ο κλάδος των τουριστικών επαγγελματικών σκαφών, περιλαμβάνει σκάφη διάφορων τύπων ( τα περισσότερα ιστιοπλοϊκά, mono-hull ή catamaran ) με δυνατότητα διαμονής 8-12 ατόμων (4-6 καμπίνες) και ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανάλογα με το μέγεθος μέχρι και 25 άτομα (χώροι ενδιαίτησης).

Τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής μήκους έως και 24 μετρά σε όλη την Ελλάδα, σήμερα αποτελούν τον κύριο όγκο του Θαλάσσιου Τουρισμού προσελκύοντας μεγάλο αριθμό τουριστών (κυρίως ανώτερης εισοδηματικής τάξης) απ’ όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, οι οποίοι στηρίζουν οικονομικά μεγάλο φάσμα επαγγελματικών κλάδων, περιηγούνται όλες τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χωράς και στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες.