ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στο φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν εταιρίες και επαγγελματίες του Yachting , Θαλάσσιου Τουρισμού και Γαστρονομίας  που ασχολούνται με  :

 • Ενοικίαση – ναύλωση σκαφών
 • Πωλήσεις σκαφών
 • Ναύλωση σκαφών με κυβερνήτη – πλήρωμα
 • Εταιρείες διαχείρισης σκαφών
 • Ασφαλιστικοί οργανισμοί
 • Νηογνώμονες
 • Τράπεζες και χρηματοδοτικοί οργανισμοί
 • Μεσίτες ναυλώσεων
 • Εταιρίες και πάροχοι τροφοδοσίας
 • Υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης
 • Ναυπηγο-επισκευαστικές μονάδες
 • Πάροχοι σωστικών μέσων
 • Ιστιορραφεία
 • Πάροχοι – προμηθευτές εξοπλισμού: μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού
 • Ναυτικές επικοινωνίες
 • Υπηρεσίες «ξενοδοχειακού εξοπλισμού» (σεντόνια, πετσέτες, είδη για την καμπίνα)
 • Υπηρεσίες ελλιμενισμού
 • Μαρίνες
 • Υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης
 • Πάροχοι καυσίμων
 • Πάροχοι εξοπλισμού ναυτικών δραστηριοτήτων
 • Εξοπλισμός μαρινών
 • Εταιρίες με παραδοσιακά προϊόντα
 • Εταιρίες με τοπικά προϊόντα
 • Δρόμοι Κρασιού
 • Ζυθοποιίες
 • Κτήματα της περιοχής και όλης της Ελλάδας
 • Οινοποιεία
 • Παραδοσιακά Εστιατόρια
 • Ποτοποιίες
 • Τοπικοί Συνεταιρισμοί
 • Οικοτεχνίες