ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Tα Συνέδρια

1) Yachting και Θαλάσσιος Τουρισμός

2) Παρουσιάσεις Περιοχών ως Προορισμός Yachting

(Πληροφορίες για συνεδρία σύντομα)

Συμμετέχουν οι

 • International Cruise & Excursions, Inc. (ICE)
 • Οργανισμός Ελληνικών Μαρίνων (Greek Marinas Association)
 • Οργανισμοί, Δήμοι, Περιφέρειες, Λιμένες, Ινστιτούτα, Επιμελητήρια
 • Κατασκευαστές μηχανών σκαφών – ναυτιλιακού εξοπλισμού.
 • Προμηθευτές και Διαχειριστές Λιμένων, Ναυλομεσίτες.
 • Εκπρόσωποι/Φορείς Ασφαλιστικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
 • Εταιρίες Διαχείρισης Σκαφών, Υπηρεσιών τροφοδοσίας, συντήρησης και επισκευών Λιμένων – Αντιπροσωπείες Yachting.
 • Εκπρόσωποι Υπουργείων, Φορέων Θαλάσσιου Τουρισμού, Κτηματομεσίτες, Πανεπιστήμια, VIP Καλεσμένοι και ΜΜΕ από 15 χώρες.

Θεματολογία

 • Ναυτιλιακά Καύσιμα κ.ά. πηγές Ενέργειας (Green Yachting).
 • Πιστοποιήσεις σε Ναυτιλία, Υπηρεσίες/Προϊόντα/Δυναμικό – Νηογνώμονες.
 • Σχεδιασμός, ανακατασκευές Yachts – Ολιστική Διαχείριση Yachting.
 • Πρόληψη ατυχημάτων, κίνδυνοι και παθητική ανίχνευση φωτιάς. Ασύμμετρες Απειλές – Προστασία Λιμένων, Μαρινών και Yachts.
 • Προσομοιωτές , δορυφορικά συστήματα, λογισμικά, εν πλω ψηφιακές εφαρμογές
 • Ναυτιλιακές και Λιμενικές Υποδομές. Συντήρηση σε ιδιόκτητα
 • Τρόποι Ανάκαμψης Ναυπηγείων. Β2G Συνεργασίες στον τομέα των επισκευών.
 • Ναυτική Εκπαίδευση & Training. Πιστοποιήσεις Ναυτικών, Πληρωμάτων, Ιδιωτών
 • Τραπεζικές – Χρηματοδοτικές Υπηρεσίες. Mobile Banking on board.
 • Διαιτησία Μαρίνων, Διαχειριστών και Ιδιοκτητών Yacht.