ΣΥΝΕΔΡΙΟ GASTRONOMY

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με θεμα

<<Συγκριτικά πλεονέκτημα της Γαστρονομίας και του Οίνου της Θεσσαλίας σε σχέση με την ανάδειξη τη Θεσσαλίας ως γαστρονομικός προορισμός>>.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν : εκπρόσωποί της Περιφέρειας , Δήμοι , τοπικοί Φορείς ,Πανεπιστημιακοί , Επαγγελματίες κλπ.