ΣΥΝΕΔΡΙΟ YACHT

Συνέδριο με θέμα «Θαλάσσιος Τουρισμός – Γαστρονομία και Προοπτικές Ανάπτυξης στην Θεσσαλία». Στο συνέδριο θα συμμετέχουν: εκπρόσωποι της Περιφέρειας, Δήμοι, τοπικοί Φορείς, Πανεπιστημιακοί, Επαγγελματίες κλπ. Ο στόχος είναι η ανάδειξη των περιοχών της Θεσσαλίας, η προοπτική και το συγκριτικό πλεονέκτημα.