ΣΥΝΕΔΡΙΟ YACHT

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με θέμα

<<Θαλάσσιος Τουρισμός – Γαστρονομία και Προοπτικές Ανάπτυξης στην Θεσσαλία>>.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν : εκπρόσωποι της Περιφέρειας , Δήμοι , τοπικοί Φορείς ,Πανεπιστημιακοί , Επαγγελματίες κλπ. Ο στόχος είναι η ανάδειξη των περιοχών της Θεσσαλίας , η προοπτική και τα συγκριτικά πλεονέκτημα. Θα γίνει ειδική συζήτηση που θα μας κάνει την τιμή να παρευρεθεί ο Προέδρος του INSULEUR κ. Joseph Borg και καλεσμένοι από διάφορες περιοχές του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωση(INSULEUR) ( Γαλλία , Ισπανία , Ιταλία , Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο , Κύπρος ) και του Επιμελητηριακού Όμιλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)