ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

Η Αιτηση

συμμετοχής σου σε αυτό το μεγάλο τουριστικό γεγονός για το κλάδο του Yachting είναι τεράστιας σημασίας και με πολλά οφέλη.

Οφέλη για τους εκθέτες :

  • Προβολή των δραστηριοτήτων του κλάδου
  • Γνωριμία με ένα ευρύ κοινό δυνητικών ενδιαφερομένων πελατών
  • Ανάδειξη των συγκεκριμένων ελλιμενισμένων σκαφών
  • Παρουσίαση σκαφών προς πώληση
  • Επαφή με επαγγελματίες για εξοπλισμό, επισκευές, συντήρηση και λοιπές υπηρεσίες
  • Προώθηση ναυλώσεων σε επαγγελματίες επισκέπτες
  • Δυνατότητα αμέσων συμφωνιών
  • Γενικότερη ανάδειξη των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

Υποβολή αίτησης