Οινοποιία Πουλτσίδη

Πληροφορίες

Nees Karies, Larisa

+30 2410791135

+30 6975409464

info@karyos.gr

Ποιοι είμαστε

Πτυχιούχος Γεωπονίας το1995, με ειδικότητα στην Φυτοπροστασία και εξειδίκευση στην Εδαφολογία, ξεκινώ την επαγγελματική μου δραστηριότητα ως εδαφολόγος, πραγματοποιώντας εδαφολογικές αναλύσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μ΄αυτό τον τρόπο ξεκινά η επαφή μου με την ελληνική αμπελοκαλλιέργεια και η γνωριμία με πολλές ελληνικές και ξένες ποικιλίες αμπέλου.

Το 1998, έπειτα από λεπτομερή συλλογή και καταγραφή στοιχειών και εικόνων και έχοντας πλέον βασική εμπειρία, καλλιεργώ τον πρώτο μου αμπελώνα, στις Νέες Καρυές Λάρισας, έκτασης 5 στρεμμάτων, με 22 διαφορετικές ελληνικές και ξένες ποικιλίες για την παραγωγή λευκού και ερυθρού οίνου. Σκοπός του εγχειρήματος ήταν η εξακρίβωση της δυνατότητας προσαρμογής όλων των ποικιλιών στο μικροκλίμα της περιοχής.

Το 2006, έπειτα από συστηματική καταγραφή και ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων ποικιλιών, καθώς και την παραγωγή οίνου, είτε από μεμονωμένες ποικιλίες, είτε από την συνοινοποίηση μεταξύ τους, δημιούργησα έναν αμπελώνα 26 στρεμμάτων με συγκεκριμένες ελληνικές και ξένες ποικιλίες για την παραγωγή λευκού και ερυθρού οίνου.

Αποτέλεσμα αυτής της πολυετούς εμπειρίας και μακρόχρονης δοκιμασίας είναι ένας οίνος ποιότητας, βιολογικής διαχείρισης, με την χαρακτηριστική ονομασία “ΚΑΡΥΟΣ ΓΗ“.