Τσίπουρο Τοκαλή

Πληροφορίες

Νέας Αγχιάλου – Μικροθηβών, 37400 / Βόλος

+30 2422051480

+30 6972719768 / 6976326556

nikostokalis@yahoo.gr

Ποιοι είμαστε

Τσίπουρο

Ξεκινήσαμε από το 1990 τη Βιολογική καλλιέργεια στα αμπέλια μας, εφαρμόζοντας νέες καλλιεργητικές μεθόδους όπως είναι η βιολογική καταπολέμηση ασθενειών, πυκνές φυτεύσεις, λίπανση με πρόβια κοπριά, μηχανική καταστροφή των ζιζανίων κ.ά.

Επιλέξαμε τη βιολογική Αμπελουργία, για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς για προστασία από τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα των μελών της οικογένειάς μας, τα οποία συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι το Αμπέλι, με την απαραίτητη καλλιεργητική εμπειρία και την κατάλληλη επιστημονική γνώση είναι εύκολο να καλλιεργηθεί με βιολογικές μεθόδους.

Κατόπιν, το μεράκι μας αυτό, με τη βιολογική Αμπελουργία, εκτιμούνταν ιδιαίτερα από τους καταναλωτές, οι οποίοι, μας ώθησαν να επιχειρήσουμε την μεταποίηση των σταφυλιών μας σε κρασί και τσίπουρο ώστε να τους προσφέρουμε ένα προϊόν το οποίο να είναι ασφαλές και ποιοτικά «ξεχωριστό» από τα συνηθισμένα συμβατικά προϊόντα της αγοράς.

Με βάση αυτές τις αρχές ξεκινήσαμε και με τις ίδιες αρχές πορευόμαστε και σήμερα.